قشم بهشت سرمایه گذاران
منطقه آزاد قشم سرزمین فرصت های ناب طلایی

خدمات

30 مرداد

قیمت گذاری اراضی

شما می توانید لیست اراضی واگذار شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم در سال 1395 را مشاهده کنید

ادامه خبر
30 مرداد

حمل و نقل

تعرفه حمل و نقل

ادامه خبر
30 مرداد
30 مرداد

انبار داری

تعرفه انبار داری

ادامه خبر

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد